#

Châu Hưng 247

Tất cả sản phẩm

Biển số DP.135

Liên hệ

a) Đến hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực,...

Xem nhanh
Biển số DP.134

Liên hệ

a) Đến hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa phải đặt biển số D...

Xem nhanh
Biển số DP.133

Liên hệ

Để báo hết đoạn đường cấm vượt, phải đặt biển số DP.133 "Hết c...

Xem nhanh
Biển số P.131 (a,b,c)

Liên hệ

a) Để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định,...

Xem nhanh
Biển số P.130

Liên hệ

a) Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe, phải đặt biển số P.130 "Cấ...

Xem nhanh
Biển số P.128

Liên hệ

a) Để báo cấm các loại xe sử dụng còi phải đặt biển số P.128 "...

Xem nhanh
Biển số P.127b

Liên hệ

B.27a. Biển số P.127a "Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm" ...

Xem nhanh
Biển số P.125

Liên hệ

a) Để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau, phải đặt biển số ...

Xem nhanh
Biển số P.124 (a,b)

Liên hệ

a) Để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ U), phải đặt...

Xem nhanh
Biển số P.123a

Liên hệ

đặt biển số P.123a "Cấm rẽ trái" hoặc biển số P.123b "Cấm rẽ p...

Xem nhanh
Biển số P.121

Liên hệ

a) Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu phải đ...

Xem nhanh
Biển số P.119

Liên hệ

a) Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các ...

Xem nhanh
Biển số P.118

Liên hệ

a) Để báo hạn chế chiều ngang của xe, phải đặt biển số P.118 "...

Xem nhanh
Biển số P.117

Liên hệ

a) Để báo hạn chế chiều cao của xe, phải đặt biển số P.117 "Hạ...

Xem nhanh
Biển số W.245 (a,b)

Liên hệ

Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm, phải đặt biển số W.24...

Xem nhanh
Biển báo số W.243 (a,b,c)

Liên hệ

Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cù...

Xem nhanh