#

Tin nội bộ

Tính pháp lý của bảo hộ lao động

Tính pháp lý của bảo hộ lao động

Đăng bởi : PHẠM THỊ HƯƠNG17/04/2019

Nhờ sự quan tâm sát sao chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn các cấp, trong suốt quá trình cải cách đổi mới đất nước: Công tác Bảo hộ lao động đã có ý nghĩa hết sức to lớn. Nhằm góp phần thúc đẩy và bảo vệ yếu tố năng động nhất...
Văn bản pháp luật quy định về bảo hộ lao động

Văn bản pháp luật quy định về bảo hộ lao động

Đăng bởi : PHẠM THỊ HƯƠNG17/04/2019

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó góp phần tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình lao động, con người buộc phải tiếp xúc với rất nhiều máy móc, các loại hóa chất, trang thiết bị và công cụ. Đây là một...
Danh mục trang thiết bị bảo hộ lao động trên cao

Danh mục trang thiết bị bảo hộ lao động trên cao

Đăng bởi : PHẠM THỊ HƯƠNG17/04/2019

Bảo hộ lao động không còn là một khái niệm xa lạ đối với tất cả mọi người, nhất là những người làm trong lĩnh vực công nghiệp và phải làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Các trang thiết bị bảo hộ lao động được...