#

Tin tức - Blog

Tác dụng | ý nghĩa | đặc điểm của Hệ thống biển báo giao thông đường bộ

Tác dụng | ý nghĩa | đặc điểm của Hệ thống biển báo giao thông đường bộ

19/03/2021

Biển báo giao thông đường bộ là hệ thống biển báo rất quan trọng đối với người tham gia giao thông. Khi tham gia giao thông người ta cần biết đoạn đường sắp đi tới cần chú ý những gì, cần làm theo hiệu lệnh gì, đoạn đường đó cấm gì….

Biển báo cấm là loại biển báo có hình tròn, nền trắng, viền đỏ, nội dung màu đen. Thông số hay hình vẽ trên biển báo thể hiện điều cấm người tham gia giao thông đi quá hoặc làm trái lại với quy định đó.

Biển cảnh báo nguy hiểm: Là hệ thống biển báo hình tam giác, nền vàng, viền đỏ, nội dung màu đen. Biển cảnh báo nguy hiểm báo cho người tham gia giao thông cần cẩn thận, đoạn đường phía trước nguy hiểm. Mỗi đoạn có tính chất nguy hiểm khác nhau, do đó hình thể hiện trên biển báo sẽ khác nhau. Khi gặp biển cảnh báo nguy hiểm thì người tham gia giao thông cần giảm tốc độ và chủ động với các tình huống nguy hiểm, đè phòng tai nạn.

Biển báo hiệu lệnh: Là hệ thống biển báo có hình tròn hoặc hình vuông, nền xanh lam, hình màu trắng. Tuy nhiên trong hệ thống biển hiệu lệnh có biển báo số R.122 là khác biệt, nó hình lục giác, màu đỏ, chữ STOP màu trắng. Biển báo hiệu lệnh báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành theo.

Biển chỉ dẫn: Hệ thống biển chỉ dẫn bao gồm 49 biển báo. Biển chỉ dẫn báo hiệu chỉ hướng đi hoặc các điều cần thiết giúp cho người tham gia giao thông điều khiển xe đượng thuận lợi, an toàn. Biển chỉ dẫn có hình dạng và màu sắc không cố định. Tuy nhiên đa số các biển chỉ dẫn có hình chữ nhật hoặc hình vuông, trên mặt biển thường có kèm cả hình và chữ.

Biển báo phụ: Là biển báo có hình chữ nhật, nền trắng, chữ, số hay hình vẽ trên biển màu đen. Biển phụ thường được kết hợp với các biển báo giao thông chính, mục đích để thuyết minh bổ sung để hiểu rõ thêm về biển chính

Bình luận (0)

Viết bình luận :