#

Tất cả tin tức

Tác dụng | ý nghĩa | đặc điểm của Hệ thống biển báo giao thông đường bộ

Tác dụng | ý nghĩa | đặc điểm của Hệ thống biển báo giao thông đường bộ

Đăng bởi : PHẠM THỊ HƯƠNG19/03/2021

Biển báo giao thông đường bộ là hệ thống biển báo rất quan trọng đối với người tham gia giao thông. Khi tham gia giao thông người ta cần biết đoạn đường sắp đi tới cần chú ý những gì, cần làm theo hiệu lệnh gì, đoạn đường đó cấm gì…. ...